Fra ordensreglerne

 

De fulde ordensregler kan ses under Arealet, men et uddrag vedr. alkohol/rusmidler gentages her:

 

 

 

 

Overtrædelse af ordensreglerne vil medføre bortvisning

 

 

Alkohol og rusmiddel politik i Herning Skate Forening

 

Alkohol

Har et klubmedlem øl eller spiritus med i foreningsregi, vil dette blive konfiskeret. Medlemmet kan afhente det den næste dag hos bestyrelsen. Er medlemmet under 18 år, vil forældrene blive underrettet samme aften.

 

Indtager et medlem alkohol mens denne repræsenterer foreningen, vil bestyrelsen konfiskere alkoholen, og underrette forældrene samme aften, såfremt medlemmet er under 18 år. Alkoholen kan afhentes den næste dag.

 

Møder et medlem påvirket op, bliver han/hun afvist, og forældrene underrettes den samme aften, hvis medlemmet er under 18 år.

 

I gentagelsestilfælde tages medlemskabet op til vurdering.

 

Andre rusmidler

Medbringer eller indtager et medlem rusmidler i foreningsregi, vil han/hun blive bortvist, rusmidlet konfiskeres og afleveres til politiet. Forældrene vil blive underrettet den samme aften, såfremt medlemmet er under 18 år.

 

Er et medlem påvirket i foreningsregi, bliver han/hun bortvistlafvist og forældrene underrettes den samme aften, hvis medlemmet er under 18 år.

 

I gentagelsestilfælde tages medlemskabet op til vurdering.