Generalforsamlinger

 

21. april 2009 læs her

Generalforsamlingen 2009 blev afholdt 21. april på Kulturellen i Herning

 

4. marts 2008 læs her

Generalforsamlingen 2008 blev afholdt 4. marts på Kulturellen i Herning

 

26. april 2007 læs her

Generalforsamlingen 2007 blev afholdt 26. april på Kulturellen i Herning

 

1. marts 2006 læs her

Generalforsamlingen 2006 blev afholdt 1. marts på Kulturellen i Herning

Referat fra Generalforsamlingen 2011

Referat fra Herning Skateforenings Generalforsamling d. 4/5-2011 i Herning Skate Park.

 

Se dagsorden her...

 

Der var 9 fremmødte.

 

Indledningsvis vælges dirigent Keld og referent Jonas Daater.

 

Til generalforsamlingen i Herning Skate Forening d. 4. maj, blev det forgangne år gennemgået.

 

Et vandrør var sprunget i vinterkulden og ca. 400 m3 vand løb ud. Kommunen er blevet bedt om at reparere skaden, men ingen respons, så vi har lavet det selv.

 

Kommunens forpligtelse til at holde det grønne på området bliver ikke overholdt, trods løfter fra park afdelingen om at der nok skulle ske noget.

 

Ellers kørte 2010 på lavt blus i foreningen - ingen contest eller andre arrangementer.

 

Det forgangne års regnskab, blev gennemgået af Keld (kasseren Svend var forhindret). Der har været et underskud på kr. 3245, efter afskrivning på ramper, men kassebeholdningen i banken var ved årsskiftet kr. 16667. Der har ikke været mange melemmer (8) i 2010 og alle opfordres til at få betalt medlemsskab! Regnskabet blev godkendt, og det fremlagte budget blev ligeledes godkendt - der skal arbejdes på at forlænge skilte-sponsorater og gerne findes nye. Alle opfordres til at spørge omkring sig (det koster 1000 for skiltefremstilling + 3000 for ophængning i 2 år).


Priserne på kontingent for både aktive og passive medlemmer bliver det samme som sidste år (hhv. 250,- og 50,-), og priserne på Pay’n skate fastholdes.

 

På generalforsamlingen skulle der vælges nye bestyrelsesmedlemmer, hvor Keld blev genvalgt som formand og Dan blev genvalgt til bestyrelsesmedlem. Suppleanter til bestyrelse blev genvalgt: Martin Christensen og Jonas Daater. Revisor Gunnar Christensen er ligeledes genvalgt.


Keld har modtaget et forslag fra kommunen om at lave en dag, hvor folkeskole- elever kan komme ud og prøve arealet i sommerferien, som han har takket ja til - det bliver d. 3. august 2011, så alle som har tid må gerne møde op og hjælpe til.

 

Der blev diskutere contest i starten af september - bestyrelsen skal planlægge og arrangere dette, og supleanterne vil gerne spille en rolle her også!

 

Der blev diskuteret reperation af ramper (minirampen er netop repareret, men bank og andre dele skal også have nye plader og minirampens gelænder skal laves).

 

Jonas Daater/Keld
referent

 

Billeder fra parken