Generalforsamlinger

 

21. april 2009 læs her

Generalforsamlingen 2009 blev afholdt 21. april på Kulturellen i Herning

 

4. marts 2008 læs her

Generalforsamlingen 2008 blev afholdt 4. marts på Kulturellen i Herning

 

26. april 2007 læs her

Generalforsamlingen 2007 blev afholdt 26. april på Kulturellen i Herning

 

1. marts 2006 læs her

Generalforsamlingen 2006 blev afholdt 1. marts på Kulturellen i Herning

Referat fra Generalforsamlingen 2006

Den 1/3-2006


Antal deltagere: 12 stk.


1. Valg af dirigent: Søren Pedersen og valg afreferent:

 

Dan Hansen.

 

2. Ålykkevej:

 

Stilles Herning Skate Forening vederlags frit til xådigbed. Der afsat 100.000 kr. på kommunens budget til nivellering af en del af arealet. Skulle hele arealet nivelleres, ville beløbs størrelsen blive for stor til at kunne medtages på mødet den 28/2-06 og måske først komme med til budget forliget i 2007. Bruger aftalen underskrives snarest af bestyrelsen. Der skal aftales et møde med den af kommunens folk, der skal foretage nivelleringen, så det bliver som vi vil have det. Vi er blevet spurgt om der er interesse for den hal, som ligger bag klatre centret på Ålykkevej. Den er ikke stor nok til et street areal, men der kan måske bygges en bowi og en minirampe. Vi kigger på det i den nærmeste fremtid.


3. Regnskabet for 2005

 

Bblev godkendt, men da et års medlemskab nu følger kalender året, må girokortene udsendes i november, så indbetalingeme kan nå at blive registreret inden årsskifte af hensyn til regnskabet og ansøgningerne om medlems tilskud.


4. Der er ikke udarbejdet et budgetforslag for 2006.

 

Det det vil være umuligt at vurdere, hvor meget et skate areal vil koste, og hvor vi vil skaffe pengene fra.


5. Rico havde meldt afbud, så vi var ikke klar over om der var indkomne forslag.

 

Ingen af de tilstedeværende havde afleveret forslag til dagsordnen.


6. Valg af formand:

 

Lotte Toftdal blev genvalgt.


7. Valg afbestyrelses medlem: Nildas Juul Henriksen. Kenneth Lund Sørensen ønskede ikke genvalg.


8. Valg af 2 suppleanter:

Nicolaj Meldgaard blev genvalgt og Søren Pedersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.


9. Gunner og Tove Christensen fortsætter som revisor og revisor suppleant.


10. De næste 4 punkter om nedsættelse af div. udvalg samt afstemning om navn

til Ålykkevej arealet vil blive taget op på et senere møde, hvor der er flere tilstede.


11. Den for skatere arrangerede snowboard tur til Slovakiet i uge 7 var en succes,

og der vil blive en tilsvarende tur arrangeret i 2007, måske ikke lige i skoleferien p.g.a. over fyldte skisports steder. Der vil komme nærmere info senere.


Af Dan Hansen

 

Billeder fra parken