Generalforsamlinger

 

21. april 2009 læs her

Generalforsamlingen 2009 blev afholdt 21. april på Kulturellen i Herning

 

4. marts 2008 læs her

Generalforsamlingen 2008 blev afholdt 4. marts på Kulturellen i Herning

 

26. april 2007 læs her

Generalforsamlingen 2007 blev afholdt 26. april på Kulturellen i Herning

 

1. marts 2006 læs her

Generalforsamlingen 2006 blev afholdt 1. marts på Kulturellen i Herning

Referat fra Generalforsamlingen 2008

Referat fra Herning Skateforenings Generalforsamling d. 4/3 -08 på Kulturellen.

 

Der var 14-15 fremmødte - aktive og passive medlemmer.

 

1. Indledningsvis vælges dirigent Dan Hansen- og referent Inge Marie Gregersen.

 

2. Formand Lotte aflægger beretning.

Arealet på Ålykkevej:
Har fået lov at passe sig selv det meste af vinteren- og det trænger til en oprydning. Der er skader på postkasse og fryser, og hynder har været smidt udenfor.

 

Der er indkøbt rigeligt slik sidste år, og det meste er ikke længere til at sælge.

 

Lotte har undersøgt en evt. overdækning af arealet med en teltløsning pris incl. moms 700.000 kr.

 

Man kan søge forskellige fonde bl.a. lokale og anlægsfonden, og det er fint hvis nogen melder sig til den opgave. Tilbage i 2006 har Lotte også lagt en ansøgning ind til kommunen om en skate hal.

 

Overskudet fra de 2 contests har financieret ramperne på arealet. Det villle være rart at udvide mini-rampen – men også dyrt (den eksisterende rampe kostede ca. kr. 27000,-). Der er også ønske om en udvidelse af speedbump med en pyramide på pladsen.

 

Lotte har forlænget sponsoraftalen med OK- benzin. ( nuværende 8 kort har givet godt 1000 kr)

Opfordring til at udbrede dette OK kort til venner og familie som bare skal oplyse skateforeningens reference-nr. (559109) Nærmere information fåes hos formanden.

 

Lotte har indstillet Mads Christensen til byrådets hæderspris for aktive i idrætsforeninger.

 

Vi er iøvrigt blevet optaget som medlem af DGI.

 

Telia skating genopstår i 2008, og dette betyder at vores ’berømte’ Herning Skate Team igen kan komme i aktion.

 

M.h.t. til sponsor indtægter, så er det planen at uddelegere opgaver. Lotte mailer en sponsoraftale vedr. skilte på arealet til Tove.

 

En snowboard tur i uge 7 til Sct. Johan med ialt 8 deltagere fra Herning og Lyngby skateforening har vist været en succes - flere detaljer er ”mørklagt”....

 

3. Regnskabet for ( 2006 og) 2007 fremlægges skriftligt.

Kommenteres kort af revisor Gunnar Christensen. Specielt er der en pæn fremgang i kontingentindtægter.

Regnskabet godkendes.

 

4. Budget forslaget.

”Vi ser hvordan det går!” godkendes.

Minirampen har kostet ca. 27000 kr. Vi kan evt. søge idrætsrådet om tilskud til udvidelse.

 

5. Der er ingen indkomne forslag.

 

6. Lotte Toftdal

Iiværksætter og primus motor i foreningen har desværre efter flere års engagement og hårdt arbejde ønsket at fratræde posten som formand.

Som ny formand vælges Keld Rasmussen (Martin Gregersen´s far) – ingen modkandidater.

Foreløbig stor tak og klapsalver til Lotte for hendes store indsats.
Lotte meddeler heldigvis at hun fortsat vil være på sidelinjen med praktisk hjælp og støtte.

 

7. Der er kun brug for 1 nyt medlem til bestyrelsen.

3 aktive skatere opstiller som kandidater: Jonas Daater, Morten Toftdal og Dan Hansen. Dan vælges ved skriflig afstemning.

 

8. Jonas D. Og Morten T. vælges herefter som suppleanter til bestyrelsen.

9. Vores revisor Gunnar K. er så venlig at fortsætte.

 

10-18:

De resterende punkter 10-18 gennemgåes kort. Der er nok at tage fat på op til den nye sæson.

 

Det aftales at holde bestyrelses møde snarest og her må man så beslutte og prioritere aktriviteterne.

 

Der er behov for en nøgleordning- og en kioskordning samt for ordensregler for arealet.

 

Desuden skal der gerne arrangeres 2 contests i 2008 - en i foråret evt. i forbindelse med en officiel åbning af arealet og en senere på året. Også her har foreningen behov for meget hjælp- evt. i form af et udvalg som bestyrelsen nedsætter.

 

Bestyrelsen sørger forhåbentlig også for at vi får nogle nye ramper denne sæson, så også nyheder kan trække aktive skatere - gamle som nye - ud på arealet.

 

Der er enighed om at invitere forskellige fritidshjem/klubber i området til at benytte arealet evt. med undervisning - selvfølgelig mod betaling. Der skal udarbejdes skriftligt materiale til dette – Lotte meldte sig til at gøre dette.

 

Iøvrigt lægger den afgående formand op til organiseret skateundervisning- varetaget af Morten. Det forlyder at hun selv vil deltage, sammen med ældre medlemmer af foreningen...

 

Det er aftalen at dette referat lægges ud på hjemmesiden.

 

Venlig hilsen
Inge Marie Gregersen
referent

Billeder fra parken