Generalforsamlinger

 

21. april 2009 læs her

Generalforsamlingen 2009 blev afholdt 21. april på Kulturellen i Herning

 

4. marts 2008 læs her

Generalforsamlingen 2008 blev afholdt 4. marts på Kulturellen i Herning

 

26. april 2007 læs her

Generalforsamlingen 2007 blev afholdt 26. april på Kulturellen i Herning

 

1. marts 2006 læs her

Generalforsamlingen 2006 blev afholdt 1. marts på Kulturellen i Herning

Referat fra Generalforsamlingen 2009

Referat fra Herning Skateforenings Generalforsamling d. 21/4 -09 på Kulturellen.

 

Der var 17-18 fremmødte - aktive og passive medlemmer.

 

Indledningsvis vælges dirigent Dan Hansen- og referent Martin Christensen.

 

Til generalforsamlingen i Herning Skate Forening d. 21. april, blev det forgangne år gennemgået, hvor alle medlemmer fik et indblik i det forgangne år.

 

I det forgange år er der blevet bygget nye rammer som: Nyt fortov, fly kicker, nyt eurogab samt små justeringer hist og pist.

 

Derudover fik foreningen en ny hjemmeside.

 

Vi havde desværre indbrud på arealet i 2008, hvor et vindue blev smadret.

 

Vi fik derudover fortalt de forskellige overskud på konkurrencerne, kiosken og Pay’n skate. Ramp-jam’en gav et overskud på 3500 kr., mens overskuddet fra kiosken var 1600 kr. og Pay’n skate indbragte 2200 kr. i overskud.

 

Keld’s forslag til Bonusbankens Jubilæumspulje gik desværre ikke igennem.


Det forgangne års regnskab, blev gennemgået af kassereren Svend. Der kom vi frem til at vi har Ca. 6000 kr. i kassen til i år. Vi har kun fået to nye medlemmer siden sidste år, men der er ved at komme flere “gamle” skatere tilbage, som vi forventer at de melder sig ind.


Priserne på kontingent for både aktive og passive medlemmer bliver det samme som sidste år, samt at priserne på Pay’n skate fastholdes.

 

Der kom et forslag til formanden om nye plader på mini-rampen, men der blev også diskuteret om de gamle plader kunne vendes. Dette vil der blive set nærmere på.


På generalforsamlingen skulle der vælges nye bestyrelsesmedlemmer, hvor Svend blev genvalgt som kasserer, Mads blev genvalgt til bestyrelsesmedlem, samt Anders Boelsgaard blev valgt som sekretær efter Gitte’s tilbagetrædelse. Morten er trådt tilbage som suppleant til bestyrelse, hvor Martin er blevet valgt. Derudover er Jonas blevet genvalgt som bestyrelses suppleant.


Jonas har udover posten som suppleant, valgt at kontakte de forskellige distributører i Danmark for at søge sponsorater til både skilte og konkurrencer.

 

Manual vil gerne sponsorer konkurrencer, med præmier.


Nøglerne til arealet blev diskuteret en del, da der kun er en kiosknøgle og det er meget krævende at Keld skal kører frem og tilbage for at åbne og lukke kiosken. Derfor vil Keld lave en kiosk nøgle løsning så nøglen går på skift i sommermånederne. Derudover vil Keld kontakte kommunen angående om der kan blive lavet en nøgle mere.


Keld har modtaget et forslag fra kommunen om at lave en dag, hvor folkeskole- elever kan komme ud og prøve arealet i sommerferien, som han vil sige ja til.

 

Skaterne på arealet skal fremover være opmærksomme på at arealet ikke bliver brugt som losseplads af mennesker som stadig tror det er en genbrugsstation.

 

Sommer konkurrencen er også blevet fastlagt, og der vil blive afholdt konkurrence d. 6. juni.

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 6. Maj.

 

Martin Christensen
referent

Billeder fra parken