Generalforsamlinger

 

21. april 2009 læs her

Generalforsamlingen 2009 blev afholdt 21. april på Kulturellen i Herning

 

4. marts 2008 læs her

Generalforsamlingen 2008 blev afholdt 4. marts på Kulturellen i Herning

 

26. april 2007 læs her

Generalforsamlingen 2007 blev afholdt 26. april på Kulturellen i Herning

 

1. marts 2006 læs her

Generalforsamlingen 2006 blev afholdt 1. marts på Kulturellen i Herning

Referat fra Generalforsamlingen 2007

Referat for ordinær generalforsamling i Herning Skate Forening den. 26. april 2007

 

1. Valg af dirigent (ikke et bestyrelsesmedlem) og en referent.

 

Her valgtes Gitte Daater til dirigent og til referent Susanne Lodahl.

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Herunder seneste nyt om vores

skateareal på Ålykkevej.

 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev fremlagt af formanden — Lotte Toftdahl. Omkring skatearealet på Ålykkevej kunne formanden fortælle, at arbejdet skrider frem, men der er mange ting at gøre endnu. Teknisk Skole har bygget en rampe til arealet, men denne er endnu ikke betalt, da vi mangler penge.

Så vi skal have nogle flere medlemmer — både aktive og støtte-medlemmer og have solgt nogle sponsorskilte.

Når rampen er betalt, får vi kr. 7.500 fra SIKH.

Bestyrelsen er i gang med at arrangere indvielse af arealet. Arrangementet kommer til at foregår den 1., 2. og 3. juni, og her bliver der brug for al den hjælp vi kan få samt til uddeling af invitationer.
Vi har brug for møbler til ‘klubhuset’, vi har fået en del, men kan stadig bruge flere. Inden indvielsen skal vi have malet den nye rampe og vi skal have besluttet, hvordan arealet skal indrettes.
Prisen for sponsorskilte er for i år kr. 3.000 og for 2 år kr. 4.000 inkl, kr. 1.000 for produktion af skiltene. Det blev besluttet at tilbyde sponsorer skilte til henholdsvis kr. 2.500 og kr. 3.000 inkl, produktion, såfremt de giver tilsagn inden indvielsen.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 

Det fremlagte regnskab blev godkendt. Der var i 2006 16 aktive medlemmer og 24 støttemedlemmer.
Indkaldelse til generalforsamling næste år skal indeholde forslag om kontingent-forhøjelse. Kontingent skal fremover betales i januar. Det vil sige, at der alle-rede i november året før skal udsendes girokort til betaling af kontingent.

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

 

Intet budgetforslag. Vi venter og ser tiden an med hensyn til medlemstegning, sponsorer m.v.

 

5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag,

den 12. april 2007) afleveres i Smyrna.

 

Ingen indkomne forslag.

 

6. Valg af kasserer.

 

Kevin King gik af og valgt til kasserer blev Svend Nilsson.

 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Mads Christensen blev genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem Gitte Daater.

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Her valgtes Martin Christensen og Mathias Lodahi.

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Genvalg af revisor — Gunner Christensen og revisorsuppleant - Tove Christensen.

 

10. Nedsættelse af et udvalg til koordinering af søgning af sponsorpenge.

Vi skal i første omgang have indvielsen til at løbe godt af stablen. Efter indvielsen finder bestyrelsen en løsning.

 

11. Nedsættelse af PR-udvalg til koordinering af vores mediekontakt og reklame

samt etablering af hjemmeside til foreningen.

 

Vi skal i første omgang have indvielsen til at løbe godt af stablen. Efter indvielsen finder bestyrelsen en løsning.

 

12. Nedsættelse af et udvalg til koordinering af indsamling af penge (og evt, salg

af lodsedler).

 

Vi skal i første omgang have indvielsen til at løbe godt af stablen. Efter indvielsen finder bestyrelsen en løsning.

 

13. Valg af navn til vores skateareal. Alle forslag, der er bestyrelsen i hænde senest

onsdag den 25. april 2007, vil indgå i afstemningen. Husk at skrive dit navn på det indleverede forslag, der udloddes en præmie til vinderen. Forslag afleveres i Smyrna.

 

Der var ingen indkomne navneforslag. Der kom 5 forslag under generalforsamlingen og det blev ved afstemning besluttet at kalde arealet Herning Skate-Park.

 

Billeder fra parken